Cette page vous présente les activités de  halal Verif à travers le monde   

Les participations de l'association Halal Verif à diverse conférences organisées dans plusieurs pays  ont pour objectif, protéger les intérêts des consommateurs musulmans et appeler les pays musulmans à bannir l'utilisation de tous types d'étourdissement  (électronarcose avant et après ou l'utilisation du Gaz CO2).

 

Nous somme fier d’être  les seule  et les premier au monde qui ont soulevé lors de la conférence du World Halal Forum 2009 en Malaisie,  la problématique  de l’utilisation des OGM  dans la production des aliments halal, nous avons suggéré de classer les OGM comme Mashbouh donc Haram, car L’impact des OGM sur notre santé n’est pas clair du tout : aucune étude indépendante n’a démontré l’absence de risques sanitaires liés à la consommation d’OGM

 

 

         Halal Verif à participé a la conférence d’Istanbul  le 13 et 14 juin 2015                                                 Le halal, une norme religieuse avant tout                                                       * La certification halal par des non-musulmans, nulle et non avenue *                                                   

                              Déclaration finale de la réunion spéciale istanbul 2015  

 

 

http://us2.campaign-archive1.com/?u=61cdd47fb8a71934ce1ed9256&id=855bd02778&e=78e942d3b8

 

In the name of Allah - Most Merciful Most Compassionate
CLOSING STATEMENT OF THE SPECIAL MEETING AGAINST NON MUSLIM INTERFERENCE TO HALAL ISSUES 
HELD IN ISTANBUL ON THE 13th &14th JUNE 2015

Whereas:

 • Halal is a divine obligation based on Qur’an and Prophetic teachings.
 • The distinctive identity and characteristics of a Muslim outlined in Prophetic tradition  is adherence to the precepts of Halal
 • The interpretation, standardization, regulation, governance and application of Halal is regarded as an act of worship.
 • All acts of worship are predicated on faith and belief
 • Freedom of thought, conscience and freedom of religion are moral norms granted by human rights principles.
 • Standardization Authorities of some countries and Unions have embarked on developing standards for Halal without regard to the Islamic Religious Sanctity of the entire Halal certification processes.
 • They have established technical committees for the development of the said standard in total disregard to the religious concerns being safeguarded by Recognized Halal certification and accreditation authorities worldwide.

Now therefore:
We, as concerned Muslims representing Halal Certification Bodies, Muslim Consumers and Religious Non-Governmental Organizations,

Declare that:

 • The religious affairs of a faith group vests exclusively with the adherents of that particular faith community
 • The crafting  of Halal  standards requires inter alia the skills of qualified Muslim theologians who possess in-depth knowledge of Islamic Law, which is  based on  Qur’an, Sunnah, Ijma  and Qiyas 
 • Halal (Lawful) and Haram (Unlawful) are Islamic precepts that govern the entire life of a Muslim and are accordingly regulated by a deeply spiritual commitment
 • The verification and administration of Halal cannot be isolated from the notion of worship and therefore should not be reduced to a matter of mere technical compliance.
 • Halal Certification by non-Muslim  entities is deemed null and void in terms of Islamic Law
 • Intervention by organs of a Secular or Non-Muslim State in the religious affairs of the Muslim community is an infringement of its religious liberties, freedom and consumer rights
 • Initiatives by Muslim governments to drag non-Muslim entities into Halal for any reason is unacceptable.
 • We will not accept the legitimacy and validity of any certification or citation aimed at the regulation of Halal by non-Muslims
 • We remind that Halal is a pure Islamic term and since we will never accept praying behind a non-Muslim,  we will not accept Non-Muslims’ audits, inspections, testimonies, accreditations and certification pertaining to Halal and such certification documents that might be issued by non- Muslim entities will be rejected.
 • We will establish a committee with representatives from Islamic NGOs, HCBs and Muslim Consumer Organizations. This committee will address the Islamic organizations and Halal Certification Bodies which have not attended the conference with the aim of reviewing and reconsidering their position in order to speak with one voice against the interference of non-Muslims in Islamic affairs and to avoid discrepancies between Muslim Stakeholders.
 • We will embark on a mass awareness program alerting Muslim communities to the gross violation of their religious observances.
 • With the support of all Muslim Halal organizations, we will use all the legal ways to protect and defend our religious freedom and rights.

Thus done and endorsed by the following participated Muslim organizations on the 14th June 2015 in Istanbul:
 

 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile
13 & 14 Haziran 2015 Tarihinde İstanbul’da Gerçekleşen “Gayri Müslümlerin Müdahalesine Karşı Özel Toplantısı” Sonuç Bildirgesi
 • Helal, Kur'an ve Peygamberin öğretilerine dayanan ilahi bir zorunluluktur
 • Bir Müslümanın kendine özgü kimliği ve niteliği, peygamberin sünnetinde ana hatlarıyla belirlenen helal kaidelerine bağlıdır.
 • Helal'in yorumlanması, standardizasyonu, düzenlenmesi, yönetimi ve uygulanması bir ibadet olarak kabul edilmektedir.
 • Bütün ibadetler iman ve itikada dayanmaktadır
 • İfade, vicdan ve din özgürlüğü insan hakları ilkelerinin sunduğu moral normlardır.
 • Bazı ülkelerin ve Birliklerin Standardizasyon Otoriteleri Helal gıdalar için standartlar geliştirmeye başlamış bulunmaktadır.
 • Belirtilen standardın geliştirilmesi için Helal akreditasyon makamları tarafından tanınmış Helal sertifika kurumlarının endişelerini dahi tamamen göz ardı ederek teknik komiteler kurmuşlardır.

Bundan dolayı:
Bizler, Helal Sertifikalama Kurumları ve İslami Sivil toplum kurumlarının temsilcileri olarak,

İlan ediyoruz ki:

 • Bir inanç gurubunun dini meseleleri yalnızca o inanç gurubunun müntesipleri tarafından yürütülür.
 • Helal Standartların oluşturulmasında, teknik heyetlerin yanında Kur'an, Sünnet, Icma ve Kıyas'a dayalı, İslami kurallarda derin bilgiye sahip, nitelikli Müslüman ilahiyatçılar gereklidir.
 • Helal ve Haram bir Müslümanın tüm hayatı boyunca hüküm süren İslami emirlerdir ve mutlak dini kaidelere bağlı olarak düzenlenmiştir
 • Helal'in uygulanması ve doğrulanması ibadet kavramından soyutlanamaz ve bu nedenle sadece teknik uygunluk konusuna indirgenemez.
 • Gayri Müslimler tarafından Helal sertifikalama yapılması İslami kurallara göre geçersiz sayılmaktadır.
 • Gayri Müslim ülkelerin kuruluşları vasıtasıyla Müslüman toplumun dini konularına müdahale, onların dini özgürlük ve tüketici haklarını ihlaldir.
 • Müslüman hükümetlerin herhangi bir sebeple gayri Müslim kurumları Helal dairesinin içine çekme gayretleri kabul edilemez.
 • Gayri Müslimlerin, Helal sertifikalama düzenlemesini amaçlayan her türlü eylemin veya sertifikalamanın geçerliliği ve meşruluğu kabul edilmeyecektir.
 • Helal, katıksız İslami bir terimdir. Gayri Müslimlerin arkasında nasıl namaz kılmayı kabul etmeyeceğimiz gibi, Helal ile ilgili denetim, teftiş, şehadet, akreditasyon ve sertifikalaması ve gayri Müslümler tarafından yayınlanmış benzeri dokümanlarının da reddedileceğini hatırlatırız.
 • Helal Sertifikalama kurumları, İslami sivil toplum kuruluşları ve Müslüman tüketici organizasyonlarının temsilcilerinden bir komite oluşturacağız. Bu komite gayri Müslimlerin İslami konulara müdahalesine ve Müslüman paydaşları arasındaki ayrılıkları gidererek tek ses olma amacıyla, konferansa katılamayan İslami organizasyonlarla ve Helal Sertifikalama kurumlarıyla iletişime geçecektir.
 • Biz, kendi dini kurallarımıza tecavüz niteliği taşıyan uygulamalara karşı uyarıcı programlar başlatarak Müslüman cemiyetleri bilinçlendireceğiz.
 • Tüm Müslüman Helal organizasyonlarının desteğiyle, dini özgürlüklerimizi ve haklarımızı gözetme ve müdafaa etmek için bütün yasal yolları kullanacağız.

Bu haliyle 14 Haziran 2015 tarihinde İstanbulda yapılan etkinliğe katılan Müslüman organizasyonlarıtarafından hazırlandı ve tasdik edildi:
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم
 
البيان الختامي للاجتماع الخاص ضد تدخل غير المسلمين في شؤون الحلال 
المنعقد في اسطنبول في الفترة الواقعة بين 13- 14 من حزيران / يونيو 2015

 

:حيث أن
 • الحلال هو واجب إلهي يعتمد على القرآن والسنة النبوية.
 • الهوية والسمات المميزة للمسلم الواردة في السنة النبوية هي الالتزام بمبادئ الحلال.
 • تفسير ووضع المقاييس وتنظيم وتطبيق الحلال يعتبر نوع من العبادة.
 • جميع العبادات ترتكز على الإيمان والعقيدة.
 • حرية الفكر والعقيدة والحرية الدينية هي معايير أخلاقية تمنحها مبادئ حقوق الإنسان.
 • شرعت هيئات المقاييس لبعض الدول والاتحادات في تطوير مقاييس الأغذية الحلال دون اعتبار لقدسية الدين   الاسلامي فيما يخص اجراءات منح شهادات الحلال بأكملها.
 • وقد قاموا بتأسيس لجان تقنية من أجل تطوير المواصفة المذكورة مع تجاهل تام للاعتبارات الدينية التي تضمنها هيئات منح شهادات الحلال المعترف بها وهيئات الاعتماد في جميع أنحاء العالم.
فلذلك:
نحن كمسلمين معنيين بالأمر ممثلين عن هيئات توثيق الحلال والمستهلكين المسلمين والمنظمات الاسلامية غير الحكومية
:نعلن ما يلي
 • الشؤون الدينية لمجموعة دينية هي تخص اتباع ذلك المجتمع ذو العقيدة الخاصة حصراً.
 • إن صياغة معايير الحلال يتطلب الكثير من المهارات من الفقهاء المسلمين المؤهلين الذين يمتلكون معرفة      متعمقة في الشريعة الإسلامية، والتي تقوم على القرآن والسنة والاجماع والقياس.
 • الحلال والحرام هي تعاليم اسلامية تحكم كل حياة المسلم ، ويتم تطبيقها من خلال التزام ديني عميق.
 • إن توثيق وإدارة الحلال لا يمكن عزله عن مفهوم العبادة، لذا يجب ألا يقتصر على أنه مجرد التزام بمسألة تقنية.
 • توثيق شهادات الحلال عن طريق الهيئات غير الإسلامية يعتبر لاغياً وباطلاً من منظور الشريعة الإسلامية.
 • تدخل أجهزة الدولة غير المسلمة أو العلمانية في الشؤون الدينية للمجتمع الإسلامي هو تعدٍ على الحريات الدينية وعلى الحرية وعلى حقوق المستهلك.
 • مبادرات الحكومات الإسلامية لجر الهيئات غير الاسلامية في الحلال غير مقبول أياً كان السبب.
 • لن نقبل بشرعية وصلاحية أي توثيق أو اقتباس يهدف إلى تنظيم الحلال من قبل غير المسلمين.
 • نحن نذكر بأن الحلال هو مصطلح اسلامي خالص، وحيث أننا لن نقبل بالصلاة خلف غير المسلم، فإننا لن   نقبل بالتدقيق والفحص والافادات والاعتمادات ومنح الشهادات من قبل غير المسلمين فيما يخص الحلال، وإن   الشهادات التي من الممكن أن تصدر من قبل الهيئات غير الاسلامية تعتبر مرفوضة.
 • سوف نقوم بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئات توثيق الحلال والمنظمات الاسلامية غير الحكومية ومنظمات  المستهلك المسلم. هذه اللجنة ستقوم بالتواصل مع المنظمات الإسلامية والمؤسسات المانحة لشهادات الحلال   الذين لم يحضروا المؤتمر بغية مراجعة موقفهم وإعادة النظر فيه، من أجل الخروج بصوت واحد ضد تدخل غير المسلمين في الشؤون الإسلامية، ومن أجل تجنب التضارب بين المؤسسات المعنية الاسلامية .
 • سنشرع في برنامج توعية شامل لتنبيه المجتمعات الإسلامية بهذا الانتهاك الصارخ لشعائرهم الدينية.
 • وبدعم من جميع مؤسسات الحلال الاسلامية، فإننا سنستخدم جميع السبل القانونية للحماية والدفاع عن حقوقنا وحرياتنا الدينية.
:بذلك تم العمل وقد أقرتها المنظمات الإسلامية المشاركة، وذلك في الـ 14 حزيران/ يونيو 2015 في اسطنبول


 

Halal Verif à participé au 1st Halal Congress Middle Centre Sharjah, United Arab Emirates

Halal Verif à participé au 1st Halal Congress Meknes, Maroc

Halal Verif à participé au First International Conférence on Halal Food in Riyadh Saudi Arabia

Conférence Organisé par Halal Verif et l'union des associations musulmane de la seine saint denis                                                                                     sur l'électronarcose  

Halal Verif a participé au World Halal Forum Europe LONDON 2010